"Lite bättre för alla"

...är vår vision för Hagaföretagen. Den tankegång som genomsyrar hela vår verksamhet är att alla behövs och alla har en plats. Vårt mott är: jag kan + du kan = vi kan bäst tillsammans.

 

 Våra gemensamma värdeord är:

  • Samarbete
  • Ansvar
  • Respekt
  • Glädje

Drivkrafter

Konkret innebär vår Vision att vi arbetar efter de gemensamma drivkrafterna:

  • Ekonomiskt hållbart
  • Socialt ansvarstagande
  • Miljömässigt uthålliga

Vill du veta mer om våra tankar och vår vision får du gärna kontakta oss.