Vi är Hagaföretagen

Hagaföretagen AB är moderbolag för en liten grupp småföretag som alla på något sätt arbetar med upplevelse-, lärande- och sociala tjänster.


Våra främsta målgrupper är barn och ungdomar som vi på olika sätt vill ge en bra start i livet.


Vi vill erbjuda en spännande och hälsosam fritid och skapa ett nyfiket lärande inom ramen för naturvetenskap.


Haga Stall & Omsorg AB driver Smedstad Ridsportcenter sedan 2016 på uppdrag av Linköpings kommun/ Kultur och Fritidsnämnden.


HSO är arbetsgivare, äger hästarna och är driftentreprenör på Smedstad. Företaget har flera olika verksamhetsområden med Ridskola, Para-ridning, Öppen fritids, Daglig verksamhet enligt LSS samt Café/ Konferens.Labbemåla Naturbruk AB driver jordbruk med inriktning på grovfoderproduktion. Främst för foder till våra egna ridskolehästar men även till våra nöt som håller betesmarker öppna runt Rimforsa.Haga Förskolor AB är företaget som är huvudman för förskolan Juvelen och förskolan Smaragden i Linköpings kommun.


Vår verksamhetsidé för förskolorna Juvelen och Smaragden tar sin utgångspunkt i upptäckarlusten för naturvetenskap, teknik och matematik.